Ole Brandal.” Har du vært i sjelenød ?

July 27th, 2020

Sommerskole.  29 min.  Mangler litt i starten.

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Hva er anstøtet i kristendommen ?

July 8th, 2020

1.Joh.5.7-13. Sommerskolen NLL. på Jæren Folkehøgskole 1977. 25 min.

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Galaterbrevet” Paulus kamp mot Judaistane.”

July 7th, 2020

Galaterbrevet. Sommerskolen NLL. på Jæren Folkehøgskole 1977. 43 min.

 

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Gjør ikke Den Hellige Ånd sorg.”

May 2nd, 2020

Ef.4.30. Lundeneset.  20 min.  

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” ‘For meg er Livet Kristus.”

April 27th, 2020

Fil.1.21. Lundeneset. 29 min.  

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Hvordan leve kristenlivet i kvardagen.”

February 12th, 2020

1.Kor.1.4-9. Sommerskulen Namsos 1966. 28 min. 

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Den trange dør - hva er det som gjør den så trang.?

February 12th, 2020

Joh.14.6.  Joh.10.9. Luk.13.  Sommerskulen Namsos 1966 35 min. 

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Den Hellige Ånd - ta ikke Den Hellige Ånd fra meg.”

February 11th, 2020

Joh.6.7-11. Sommerskule Namsos 1963. 47 min.

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Den hemmelige død.”

November 9th, 2019

Åp.2.1-7. Sommerskulen på Herand. 41 min. 

God tale men litt dårlig opptak.

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Herre, til hvem skulle vi gå til? ”

November 8th, 2019

Joh.6.66-71. Sommerskule Tørvikbygd. 30 min. 

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Play this podcast on Podbean App