Ole Brandal.” Synderinnen i Simons hus.”

October 25th, 2018

Luk.7.36-50. Mangler dessverre litt på slutten.  30 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Om noen tørster, han komme til meg å drikke.”

October 25th, 2018

Joh.7.37-39. Sommerskulen Sannidal 1963.  36 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Er evangeliet en hard tale? “

October 24th, 2018

Åpning eller avslutning.  4 min. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Ransak dere selv om dere er i troen.”

October 23rd, 2018

2.Kor.13.5.  Hillevåg 1965.  16 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Ta mitt åk på dere.”

October 11th, 2018

Matt.11.28-30. Sommerskulen  41 min. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” To slags syndere.”

October 5th, 2018

Joh.3.16.  37 min. Sommerskule

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Frelsens grunn.”

October 3rd, 2018

Matt.27.51-54.  40 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Trenger vi frelse? Guds frelse er en person, Jesus.”

September 19th, 2018

Luk.2.29-32. Lundeneset. 31 min. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Den sanne og falske Gudsfrykt.”

September 17th, 2018

2.Pet.1.1-11. Varhaug 1966.  30 min. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom.”

September 15th, 2018

Hebr.9.27-28. Varhaug 1966.  23 min. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

- Older Posts »