Erik Trans.” Menigheten.”

September 23rd, 2022

Åp.10.8-11.  Tonstadli bibelcamping 1995.  71 min. 

Share | Download(Loading)

Erik Trans. Den sjette engelen blåste i basunen og om de helliges bønner.”

September 23rd, 2022

Åp.9.13.  Tonstadli bibelcamping 1995.  67 min. 

Share | Download(Loading)

Erik Trans.” Den fjerde engel blåste i basunen. Ørnen som fløy under himmelen.”

September 23rd, 2022

Åp.8.13. Tonstadli bibelcamping 1995. 67 min. 

Share | Download(Loading)

Erik Trans.” Røveren på korset.”

September 21st, 2022

Luk.23.32-46.  20.11.1987.  58 min.  BTKA 599

Sang av Erik Trans

Share | Download(Loading)

Erik Trans.” Syndenes forlatelse - ord eller virkelighet.”

September 21st, 2022

Matt.18.21-35.  Varhaug 1996  56 min.  BTKA 598

Share | Download(Loading)

Erik Trans.” Den blindfødte.”

September 21st, 2022

Joh.9.1-7.  Varhaug 8.12.1996.  45 min.  BTKA 597 

Share | Download(Loading)

Erik Trans.” Fariseeren og tolleren.”

September 20th, 2022

Luk.18.9-14.  Varhaug 4.12.1996.  56 min.  BTKA 596

Share | Download(Loading)

Erik Trans.” Det fjerde syn. Dragen forfølger kvinnen og hennes ætt.”

September 20th, 2022

Åp.12.9-17.  Varhaug 7.12.1996.  55 min.  BTKA 595

Share | Download(Loading)

Erik Trans.” Det fjerde syn. Om paktens ark i himmelen og om djevelens lyst til å være Gud og herre.”

September 20th, 2022

Åp.11.19 - 12.6.  Varhaug 5.12.1996.  60 min.  BTKA 594

Share | Download(Loading)

Erik Trans.” I dag, om dere hører. Formaning.”

September 19th, 2022

Hebr.3.12-19.  54 min.  BTKA 593

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App