Jon Berg.” Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud.”

June 17th, 2020

Jes.40. Sannidal?  28 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.”

June 17th, 2020

Matt.24.32-51.  50 min. 

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Eg står i gjeld.”

June 11th, 2020

Rom.1-14-17.  Sannidal  39 min. 

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Se der Guds lam, som bærer verdens synd.”

June 10th, 2020

Joh. 1.  60 min. 

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Omvendelse - Guds Hellige Ånds gjerning.”

June 6th, 2020

Jerm.15.19-20.  Sannidal  46 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Den gode Hyrde.”

June 6th, 2020

Luk.15.1-7.  Sannidal.  33 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Fristaden - Kristus.”

June 5th, 2020

4.Mos.35.9-15.  Sannidal.  40 min. 

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?

June 5th, 2020

Ap.gj.16.25-34.  52 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Herre, hvem skal vi gå til? du har det evige livs ord.”

May 25th, 2020

Joh.6.66.  51 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende.”

May 25th, 2020

Salme 126. Lundeneset.  25 min.  

Share | Download(Loading)

- Older Posts »