Jon Berg.” Han som vil at alle mennesker skal bli frelst.”

September 16th, 2020

1.Tim.2.4. Brekkekjær Påsken 1965.  27 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg. Renselsen.”

September 15th, 2020

Joh.13.1-15. Brekkekjær Påsken1964.  62 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Du kan bli fri! .”

August 19th, 2020

Luk.19.29-31 + Joh.8.30-37. 64 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Du kan bli ren.”

August 17th, 2020

70 min. 

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” De gamle stier.”

August 15th, 2020

Jerm.6.16. Lyngdal bedehus Pinsen 1991. 58 min. 

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Hva skal tegnet være på ditt komme og denne tidsalders ende ?

July 23rd, 2020

Matt.24.3.  41 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Den blindfødte Bartimeus fikk se Jesus.”

July 20th, 2020

Mark.10.46-52. Sommerskulen Halsnøy 1965  59 min. 

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Noen Grekere som gjerne ville se Jesus.”

July 14th, 2020

Joh.12.20-26. Påskemøter Brekkekjær 1964. 35 min. 

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud.”

June 17th, 2020

Jes.40. Sannidal?  28 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.”

June 17th, 2020

Matt.24.32-51.  50 min. 

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Play this podcast on Podbean App