Per Braaten.” Derfor, pga Jesus og rikdommen i evangeliet og Guds nåde, taper vi ikke motet.”

January 17th, 2020

2.Kor.4.16-18. Tau 30.04.2004.  29 min. 

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Liv i overflod.”

January 17th, 2020

Jes.12.1-3. Tryggheim 2.05.2004. 43 min. 

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Dronning Ester og Mordekai.”

December 12th, 2019

Esters bok kap.4.12-17. 44 min.  4.bibeltime. 

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Den onde Haman, et forbilde på Antikrist.”

December 12th, 2019

Esters bok kap.3.1.  45 min.  3.bibeltime. 

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Guds forsyn med historien og Ester.”

December 11th, 2019

Kap.2.  50 min.  2.bibeltime.

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Kong Ahasverus holder et stort gjestebud, - Dronning Vasti.”

December 9th, 2019

Kap.1. Esters bok. 45 min.  1.bibeltime.

Fire bibeltimer utfra Esters bok.

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Motsetningen mellom Jesus og Antikrist.”

December 9th, 2019

2.Tess.2.1-5.  39 min.  5.bibeltime

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares.”

December 7th, 2019

2.Tess.2.1-3.  37 min.  4.bibeltime. 

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” De troende må våke mens de venter på Herrens dag.”

December 6th, 2019

1.Tess.5.1-11.  3.bibeltime.  45 min.

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Bortrykkelsen, hvem får bli med i den ? “

December 4th, 2019

1.Tess.4.13-18.  42 min.  2.bibeltime.

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App